OUR PRODUCTS

  • Cutter Potter Series
  • Cutter Plotter Series
  • Series

NEWS & ACTIVITIES

ฮูเรย์ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน

sample-news-img

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณดุสิต มั่นแถม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮูเรย์เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณถิรศักด์ เศรษฐปาณี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค บริษัท กิจมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยกับสมาคมผู้ปกครอง​และ​ครู​โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ (ACPTA) ในการสร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง "รักใดไหนเล่า เท่ารักแม่" โดยบริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องพล็อตแพทเทิร์น แบรนด์ HOORAY และ บริษัท กิจมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่าย LECTRA - CAD and CAM Solution แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของ "แม่" จึงร่วมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง "รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่" ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดในโรงเรียนอัสสัมชัญ เราหวังว่า ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์สอนเยาวชนของชาติ  และทางเราจะพยายามสนับสนุนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อๆ ไป และหวังว่าทุกท่านจะอยู่เคียงคู่กับเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ต่อไปในอนาคต